Všechno nebo aspoň něco o darech Božích nejen pro mě...

Litanie k Duchu Svatému

19. 5. 2012 21:17

Rozhodla jsem se, že se zkusím modlit nějakou novénu k Duchu Svatému. V obchodě s církevními potřebami mě zaujaly Litanie k Duchu Svatému. Chtěla jsem to přidat v den začátku novény, ale snad to i teď někomu pomůže :-)

 

Pane, smiluj se nad námi!

Kriste, smiluj se nad námi!

Pane, smiluj se nad námi!

 

Otče plný moci, odpusť nám!

Ježíši, věčný Synu Otce a Vykupiteli světa, spas nás!

Duchu Otce a Syna, jenž oba spojuješ, posvěť nás!

Nejsvětější Trojice, Jeden Bože, vyslyš nás!

 

Duchu Svatý, jenž vycházíš z Otce a ze Syna, přijď do našich srdcí!

Duchu Svatý, jenž jsi roven Otci i Synu, přijď do našich srdcí!

Příslibe Boha Otce, přijď do našich srdcí!

Paprsku nebeského světla, přijď do našich srdcí!

Původce všeho dobra, přijď do našich srdcí!

Prameni živé vody, přijď do našich srdcí!

Stravující ohni, přijď do našich srdcí!

Duchovní pomazání, přijď do našich srdcí!

Duchu lásky a pravdy, sestup na nás!

Duchu moudrosti a vědění, sestup na nás!

Duchu rady a síly, sestup na nás!

Duchu rozumu a zbožnosti, sestup na nás!

Duchu svaté bázně Boží, sestup na nás!

Duchu milosti a modlitby, sestup na nás!

Duchu pokoje a mírnosti, sestup na nás!

Duchu skromnosti a nevinnosti, sestup na nás!

Duchu utěšiteli, sestup na nás!

Duchu posvětiteli, sestup na nás!

Duchu, jenž řídíš církev, sestup na nás!

Dare Boha Nejvyššího, sestup na nás!

Duchu, jenž naplňuješ vesmír, sestup na nás!

Duchu přijetí za Boží syny, sestup na nás!

Duchu Svatý, vnukni nám odpor k hříchům.

Duchu Svatý, přijď a obnov tvář země.

Duchu Svatý, ozař svým světlem naše duše.

Duchu Svatý, vlož do našich srdcí svůj zákon.

Duchu Svatý, zapal nás ohněm své lásky.

Duchu Svatý, vlij do nás poklad svých milostí.

Duchu Svatý, nauč nás dobře se modlit.

Duchu Svatý, osvěť nás svými božskými vnuknutími.

Duchu Svatý, veď nás po cestě spásy.

Duchu Svatý, dej nám poznat to, co jediné je nezbytné.

Duchu Svatý, nadchni nás pro konání dobra.

Duchu Svatý, uděl nám souhrn všech ctností.

Duchu Svatý, učiň, ať vytrváme ve spravedlnosti.

Duchu Svatý, buď naší věčnou odměnou.

 

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, pošli nám svého Ducha!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, naplň naše duše dary Ducha Svatého!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám Ducha moudrosti a zbožnosti!

 

V. Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno!

O. A obnovíš tvář země.

 

Modleme se:

Bože, který v tajemství Letnic posvěcuješ svou církev ve všech národech, sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, kdy se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.

 

ÚKON ODEVZDÁNÍ SE A ZASVĚCENÍ DUCHU SVATÉMU

Duchu Svatý, Duchu Ježíš a Otce, ty chceš přebývat ve mně, ubohém hříšníkovi, a proměnit mě v chrám své slávy. Přijď, Duchu Božího společenství, přijď a naplň celé mě bytí. Přijď a sjednoť mě s ukřižovaným a vzkříšeným Ježíšem, abych byl s ním a se všemi svými bratry jedním Tělem, abych byl spolu s ním milovaným synem Otce. Ty ses mi daroval bez míry. Také já se pokorně daruji a zasvěcuji tobě. Učiň mě poslušným tvému působení, abys mohl naplnit své poslání ve mně, v církvi a ve světě, nyní a až do té chvíle, kdy se vrátím spolu s tebou do Otcových rukou, jako Ježíš, na věky. Prosím tě o to spolu s Pannou Marií a všemi svatými. Amen. Aleluja.

 

© Trapistky

Zobrazeno 2739×

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková